كسب رتبه اول تيم تعميرات خطوط لوله در مسابقات كشوري مهارتهاي فني و تخصصي شركتهاي آب و فاضلاب

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان، در بخش تعميرات خطوط لوله اولين دوره مسابقات كشوري مهارت هاي فني و تخصصي بهره برداري شركت هاي آب و فاضلاب توانست مقام اول را به خود اختصاص دهد.
معاون بهره برداري شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان با اعلام اين خبر گفت: به پيشنهاد مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان و به منظور ايجاد بستر مناسب جهت پيشبرد اهداف صنعت آب و فاضلاب، توسعه مشاركت جمعي، افزايش سرعت، دقت و كيفيت انجام كار و ايجاد انگيزه در بين كاركنان صنعت آب و فاضلاب ، اولين دوره مسابقات مهارتهاي فني و تخصصي در حوزه بهره برداري شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي كشور به ميزباني آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد.
وي درخصوص برگزاري مسابقات اظهار داشت: اولين دوره مسابقات در سه مرحله استاني، بلوكهاي منطقه اي و كشوري و پنج بخش تعميرات خطوط لوله و انتقال، نصب انشعاب آب، نصب انشعاب فاضلاب، عيب يابي تابلوهاي فرمان و بهداشت و كنترل كيفي اجرا شد.
كاظم جعفري با اشاره به شركت 1295 تيم در مرحله اول و 161 تيم در مرحله دوم مسابقات افزود: 168 نفر در قالب 70 تيم از سراسر كشور به مرحله سوم يا كشوري اين دوره از مسابقات راه يافتند و در نهايت از هر بخش سه تيم به عنوان اول تا سوم معرفي و از آنها تقدير شد.
اولين دوره مسابقات مهارت هاي فني و تخصصي بهره برداري شركت هاي آب و فاضلاب كشور، روزهاي دهم و يازدهم دي ماه در سايت مسابقات واقع در مجتمع آموزشي پژوهشي اصفهان برگزار شد. اين مسابقات، با حضور مهندس تقي زاده خامسي معاون آب و آبفاي وزارت نيرو و مهندس حميدرضا جانبازمديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور افتتاح شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات