نصب 1742 رشته انشعاب آب در...

نصب 1742 رشته انشعاب آب در...

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی:  منصور درتومی مدیر امور آب و فاضلاب بجنورد با بیان خبر فوق گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در سال جاری ، فروش  2 هزارو 600 رشته انشعاب آب جدید پیش بینی شده بود که در حال حاضر از این تعداد یک هزارو 742 رشته نصب و جهت بهره برداری تحویل متقاضیان شده است.

درتومی افزود: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده ، انشعابات جدید پس از تکمیل پرونده (که شامل اخذ مجوز های حفاری ، مدارک لازم و پرداخت هزینه های خرید و نصب می باشد )  فورا در همان روز نصب می شود و نصب به روز دیگری موکول نمی گردد .

وی ادامه داد: نصب انشعابات جدید فاضلاب نیز به همینگونه بوده و در حال حاضر در شهر بجنورد انشعابات فاضلاب در مناطق شهید مدرس 52 و فرعی ها،خیابان شهید چمران و حاشیه ،خیابان کشاورز، شهرک ولیعصر (عج)، شهرک گلستان و سایر مناطق سطح شهر در حال نصب می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

   نظرات