اطلاعیه حضور و پاسخگویی دکتر علیرضا رضوی سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

اطلاعیه حضور و پاسخگویی دکتر علیرضا رضوی سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

روز چهارشنبه ۱۸ دیماه ساعت ۹ الی ۱۱

برخی از نتایج حضور در سامد اخیر

یکی از مشکلاتی که توسط برخی از همشهریان شریف ارومیه در آخرین حضور دکتر رضوی در سامانه سامد مطرح شد، مشکل نبود شبکه مدرن فاضلاب در برخی از محله های مناطق پنجراه، سومون آباد، خیابان های ارتش و سربازان گمنام بود.

بعد از احصا مشکلات مطرح شده در تمام موارد شرکت آب و فاضلاب اقدام به بررسی فنی و در برخی موارد اقدام عملیاتی نمود که در این راستا موفق شد نسبت به تکمیل تعدادی پروژه نیمه تمام و شروع و اتمام چند پروژه دیگر من الجمله احداث شبکه مدرن فاضلاب و جایگزینی آن با شبکه سنتی فاضلاب در بخشی از مناطق فوق الذکر اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات