افزایش ۲۰۰درصدی بودجه طرح مسکن ملی

در تبصره ۱۴ نیز پتانسیل جدیدی در حوزه مسکن از اعتباری برابر با ۱۰۲ هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال در بخش‌های حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است در عین حال با توجه به اینکه هزینه کرد به طور شفاف تبیین نشده، در بخش مسکن پیشنهاداتی ارایه شده است؛ در بخشی از این پیشنهادات تاکید شده، با توجه به شرایط حاکم در بخش مسکن در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ از نظر افزایش قیمت و تولید محدود مسکن و رکود معاملات خرید و فروش و همچنین از نظر اثرات مسکن در توسعه اشتغالزایی، تولید مصالح، تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و همچنین توسعه حمل و نقل، ضرورت دارد تا با تدقیق سهم هر بخش، سهم بخش مسکن از اعتبار مذکور معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین و تخصیص یابد. بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش مسکن و شهرسازی از نظر مقادیر اعتبارات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات