استراتژی شرکت برق منطقه ای اصفهان باز نگری شد

استراتژی شرکت برق منطقه ای اصفهان باز نگری شد

استراتژی شرکت برق منطقه ای اصفهان باز نگری شد

در بیست و نهمین نشست کمیته مدیریت عملکرد و پایش اهداف استراتژیک و بهبود بهره وری وباحضور کارشناس شرکت مشاوره مدیریت آریانا ، مسیر پیشبرد بازنگری برق منطقه ای اصفهان مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان مهندس آشتیانی از شرکت مشاوره مدیریت آریانا با ارائه و تبیین نقشه استراتژیک شرکت گفت : نقشه استراتژیک برق منطقه ای اصفهان شامل پایداری و امنیت شبکه فوق انتقال و فوق توزیع ،‌بهره برداری بهینه و اقتصادی از شبکه و توسعه اقتصادی و کارآمدی شبکه بوده که در بررسی موارد فوق ما باید به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.

بنابراین گزارش در ادامه جلسه نقشه استراتژیک برق منطقه ای اصفهان با حضور مدیرعامل و معاونین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با تغییر مواردی از این نقشه و نهایی شدن آن ، در معرض دید عموم همکاران قرار گیرد .


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات