انتشار کتابی درباره معماری روستاهای گیلان

انتشار کتابی درباره معماری روستاهای گیلان

کتاب "خانه امینی" معرف یکی از روستاهای حوزه‌ های فرهنگی و معماری گیلان یعنی روستای جلگه‌ مرکزی است که به همت "محمود طالقانی" تالیف شده است.

این کتاب دومین دست آورد علمی موزه میراث روستایی گیلان در زمینه میراث معماری روستایی استان به دو زبان فارسی و فرانسه است. با انتشار این کتاب، گام مؤثر و مفیدی در معرفی معماری بومی روستایی گیلان به ویژه فن و دانش ساخت بناها که یکی از اهداف اصلی این پروژه بزرگ ملی است، برداشته شود.

در دل طبیعت جنگلی سراوان، روستاهای گیلان را با همان حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانیت، در برابر دیدگان عموم مردم قرار داده و این گذشته پر‌خاطره و پر‌تجربه در موزه میراث روستایی گیلان حفظ شده است تا پیوند‌ دهنده نسل گذشته و حال و معرف گوشه ‌ای از فرهنگ و تاریخ گیلان عزیز باشد.

با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه‌ های روستایی واچینی و دوباره‌ چینی شده از ۹ حوزه‌ مختلف فرهنگی معماری استان گیلان که خاطرات حدود ۱۵۰ سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیتهای روستاییان آن زمان، بی شک زندگی گذشته نه چندان دور گیلان برای همگان زنده خواهد شد. خوشبختانه این میراث گرانبها پیش از آنکه نابود شود، در این موزه‌ فضای باز، حفظ ، ثبت و به نمایش در‌آمده‌ است.

 

    نظرات