افتتاح هفتگی طرح های بزرگ صنعت آب وبرق در قالب طرح پویش الف ، ب، ایران

افتتاح هفتگی طرح های بزرگ صنعت آب وبرق در قالب طرح پویش الف ، ب، ایران

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات