بررسی ابهامات طرح مسکن کوچک اندازه

به گزارش اخبار ساختمان، مهدی تقوی ضرورتی برای ورود شهرداری به حوزه مسکن و ساخت خانه‌های کوچک اندازه ندانسته و گفت: شهرداری تهران حوزه مسئولیت بسیار وسیعی دارد که متاسفانه برخی از این مسئولیت‌ها به دلیل اقدامات گذشته و مشکلات مالی و بدهی‌ها به کندی انجام می‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه جزییات دقیق طرح مسکن کوچک اندازه به درستی مطرح نشده است، گفت: جدای از اینکه ساخت مسکن و سیاستگذاری در این حوزه جزو وظایف شهرداری نیست، اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و کاهش سود سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش مسکن، فکر نمی‌کنم انبوه سازان یا بخش خصوصی رقبتی برای ورود به این بازار داشته باشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات