تودیع سرپرست اسبق و معرفی سرپرست جدید و تغییرات در هیات مدیره

تودیع سرپرست اسبق و معرفی سرپرست جدید و تغییرات در هیات مدیره

تودیع سرپرست اسبق و معرفی سرپرست جدید و تغییرات در هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند بهره بردار نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت، جلسه تودیع آقای دکتر محسن ضرغام بعنوان سرپرست اسبق و معارفه آقای دکتر حسین قنبری  بعنوان سرپرست جدید شرکت با حضور مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق دماوند،مالک نیروگاه، برگزار و از زحمات آقای دکتر محسن ضرغام تقدیر بعمل آمد.
همچنین بر اساس تصمیمات صاحبان سهام تغییراتی در ترکیب اعضاء هیات مدیره اعمال گردید.بر همین اساس از زحمات آقایان محسن ضرغام و سید مرتضی هاشمی در هیات مدیره تقدیر و آقایان محمد محب علیان و ابوالحسن لطفعلی نژاد بعنوان اعضاء جدید هیات مدیره منصوب گردیدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات