واحد يک گازي نيروگاه قم 14 روز زودتر از موعد مقرر به شبکه سراسري برق پيوست

واحد يک گازي نيروگاه قم 14 روز زودتر از موعد مقرر به شبکه سراسري برق پيوست

در اين بازديد اجزاي اتاق احتراق، نازل‌هاي سوخت، پره هاي ثابت و متحرک، ژنراتور، سيستم تحريک و همچنين تجهيزات کمکي شامل سيستم‌هاي روغن‌کاري و خنک کن و تجهيزات ابزاردقيق مورد بازرسي قرار گرفت.

شايان ذکر است اين بازديد در فواصل زماني 16 هزار ساعت، کارِ معادل انجام مي‌شود.

نيروگاه سيکل ترکيبي قم در کيلومتر 15 جاده قم ـ اراک با چهار واحد گازي هر يک با قدرت 128.5 مگاوات و دو واحد بخاري هر يک با قدرت 100 مگاوات توان توليد نامي 714 مگاوات را دارا مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات