۱۱۳ هزار خانوار بهزیستی پشت نوبت دریافت مسکن

۱۱۳ هزار خانوار بهزیستی پشت نوبت دریافت مسکن

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی از پشت نوبت بودن بیش از ۱۱۳ هزار خانوار تحت پوشش برای دریافت مسکن خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات