تغییر برخی مسیرهای پروازی بین‌المللی/ مسیرها از فضای کشور کم نشده است

تغییر برخی مسیرهای پروازی بین‌المللی/ مسیرها از فضای کشور کم نشده است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مسیرهای هوایی فضای کشورمان کم نشده است فقط برخی مسیرها تغییر یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات