بازگشایی گره‌های شبکه راه روستایی کشور با طرح ابرار

بازگشایی گره‌های شبکه راه روستایی کشور با طرح ابرار

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «پی‌گیری و سخت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی در نظارت‌ها برای ارتقا استانداردها باعث بهبود کیفیت و وضعیت بازار قیر نسبت به گذشته شده است. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید حسین میرشفیع با اشاره به تاثیر ارتقا استاندارد قیر و آسفالت در ساخت و نگهداری راه‌ها اظهار داشت: قیر و آسفالت، یک صنعت قدرتمند و رو به جلو در کشور محسوب می‌شود و پیگیری‌ها و سخت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی در نظارت‌ها برای ارتقا استانداردها باعث بهبود کیفیت و وضعیت بازار قیر نسبت به گذشته شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات