عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب

عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب

www.BanaNews.irلایحه عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب به منظور بهره گیری در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، لایحه عضویت ایران در انجمن بین‌المللی آب برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در" انجمن بین‌المللی آب" عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.

تعیین و تغییر دستگاه اجرای طرف عضویت بر عهده دولت است. انجمن بین المللی آب یک انجمن علمی است که بیش از ۱۳۰ کشور جهان در آن عضو هستند.

 

 

 

    نظرات