مجمع عمومى سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

باسمه تعالی
آگهى مجمع عمومى عادى سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان
قابل توجه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان
احتراماً با عنايت به عدم حصول حد نصاب لازم جلسه مجمع عمومى عادى سالانه نوبت اول مورخ ٩٨/١٠/١٢ ، به اطلاع اعضا گرامى سازمان مى رساند مجمع عمومى نوبت دوم سازمان در تاريخ پنجشنبه ٩٨/١٠/٢٦ رأس ساعت ١٥ با دستور جلسه زير در محل سالن اجتماعات دانشكده شهيد مهاجر اصفهان واقع در خيابان هزار جريب برگزار مى گردد .
بدين وسيله از شما دعوت مى گردد در ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومى عادى سالانه نوبت دوم حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه:
١- استماع گزارش عملكرد سالانه هيات مديره.
٢- بررسى ترازنامه سالانه و گزارش بازرسان و تصويب آن.
٣- بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيات مديره براى سال مالى (٩٩-٩٨).
٤- تعيين و تصويب ميزان وروديه و حق عضويت.
٥- تعيين ميزان حق الزحمه و حق الجلسات هيات مديره، شوراى انتظامى.
٦- تعيين حقوق رئيس.
٧- تعيين حقوق خزانه دار.
٨- تعيين پاداش بازرسان.
٩- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهى مجامع.
هيات مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات