اهم مصوبات شماره ۱۲۲۲ هیات مدیره مورخ ۹۸/۱۰/۰۷

اهم مصوبات شماره ۱۲۲۲ هیات مدیره مورخ ۹۸/۱۰/۰۷

اهم مصوبات شماره ۱۲۲۲ تاریخ ۹۸/۱۰/۰۷ هیات مدیره سازمان را دانلود نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات