عملکرد مطلوب راه و شهرسازی در رسیدگی به شکایات مردمی

عملکرد مطلوب راه و شهرسازی در رسیدگی به شکایات مردمی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

دیدار مهندس قلی پور مديركل بازرسي، رسيدگي به شكايات و امور حقوقي استانداري بوشهر با مهندس رستمی مدیر کل راه و شهرسازی استان در سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.

قلی پور مديركل بازرسي، رسيدگي به شكايات و امور حقوقي استانداري بوشهر با هدف ارزيابي مجمومه فعاليتها و اقدامات طرح تكريم ارباب رجوع با مدیر کل راه وشهرسازی استان دیدار کردوگفت : نظارت و ارزيابي در دستگاهها بايد افزايش يابد و در فرايند سازماني رويكرد اصلاحي داشته باشد.

عباس قلي پور افزود: حرمت مردم سرمايه اجتماعي است و همه ما بايد دقت كنيم تا به اين سرمايه اجتماعي خدشه وارد نشود.

وي اضافه كرد: ارائه خدمات در دستگاههاي اداري و اجرايي بايد با تكريم، احترام و رضايت مردم باشد.

وي يادآورشد: ارزيابي صيانت از حقوق مردم، سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع چند سال متوالي است در همه دستگاههاي اجرايي استان بوشهر انجام و ميانگين شاخص صيانت در دستگاههاي اجرايي اين استان مطلوب ارزيابي شده است.

قلي پور، خدمات رساني برتر نوين وكيفي به مردم، تكريم ارباب رجوع، رعايت حقوق شهروندي، قانون گرايي مسئوليت پذيري، پاسخگويي شفاف و صريح به مردم، صرفه جويي در وقت و در نهايت جبران خسارت هاي وارد شده به افراد حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در انجام وظايف اداري را از ويژگي هاي سلامت و صيانت اداري عنوان كرد.

در ادامه رستمی ازتکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق شهروندی نام برد و افزود: در واقع تکریم ارباب رجوع بر نحوه رعایت مؤلفه‌های رفتاری كاركنان در قبال شهروندان تاکید دارد که به فراخور آن شهروندان عملکرد این اداره کل را ارزیابی می کنند.

فرزاد رستمی تکریم ارباب رجوع و تامین رضایتمندی شهروندان را مهم تلقي كرد و گفت: رسیدن به نقطه مطلوب در خصوص تحقق این مهم از برنامه های اولویت دار در اين اداره کل و ادارات تابعه شهرستانی است.

در پایان این جلسه تعدادی از مراجعین در دفتر مدیر کل حضور یافته واز نزدیک مسائل ومشکلات آنها با حضور مديركل بازرسي، رسيدگي به شكايات و امور حقوقي استانداري مورد رسیدگی قرار گرفت وراهنمایی وپاسخهای لازم به آنها داده شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات