۱۶ گام برای ارتقای تاب‌آوری شهری

۱۶ گام برای ارتقای تاب‌آوری شهری

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان مرکزی فعال در عرصه پژوهش‌های کاربردی با رویکرد ایمنی سکونتگاه‌ها و مراکز شهری، اقدامات و فعالیت‌های شایان‌توجهی را به ویژه در سال‌های اخیر در زمینه کاهش ریسک و ارتقای تاب‌آوری شهری انجام داده است. - شروع کار ارزیابی سریع مخاطرات در ۱۷ شهر جدید - شناسائی ساختمان‌های بسیار مهم واقع بر روی حریم گسل‌های تهران، تبریز، کرمان، کرج، مشهد و زنجان - ارائه گزارش مخاطرات و انتشار درس‌های آموخته شده از آنها به ویژه در مورد زلزله و سیل

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات