برگزاری جلسه شورای مسکن استان در اداره کل راه و شهرسازی لرستان

برگزاری جلسه شورای مسکن استان در اداره کل راه و شهرسازی لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لرستان در ابتدای این جلسه مهندس خالقی مدیر کل راه و شهرسازی لرستان به تشریح روند تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی در سطح استان پرداختند.
همچنین در ادامه این جلسه در خصوص آماده سازی و تکمیل پروژه های مسکن مهر  استان تصمیم گیری لازم به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات