سلیقه‌زدایی اصلی‌ترین رویکرد برنامه پنج‌ساله شهرداری تبریز است

سلیقه‌زدایی اصلی‌ترین رویکرد برنامه پنج‌ساله شهرداری تبریز است

محمدباقر بهشتی در گفتگو با شهریار با اشاره به اینکه شهرداری تبریز در گذشته برنامه پنج ساله نداشته است، اظهار کرد: برای اینکه مدیریت سلیقه ای را از شهرداری حذف کنیم اقدام به نگارش برنامه پنج ساله کردیم، با نگارش برنامه پنج ساله شهرداری در مسیر مشخص حرکت می کند.

او ادامه داد: همچنین برنامه بلند مدت چشم انداز ۱۲ ساله نیز نگارش شده است که افق توسعه ای تبریز را مشخص می کند. چشم انداز تا سال ۱۴۰۹ بوده و برنامه پنج ساله نیز تا سال ۱۴۰۳ تدوین شده است. برنامه بودجه یک ساله در قالب این برنامه های بلندمدت پنج و ۱۲ ساله نگارش می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در نگارش برنامه های بلند مدت شهرداری تبریز از نخبگان شهری، مدیران شهرداری و کارشناسان شورا و مدیریت شهری استفاده شده است، گفت: بیش از ۵۰ جلسه برای تدوین و نگارش این برنامه برگزار و در هشت محور جمع بندی شد. در این برنامه وضعیت تبریز در سال ۱۴۰۹ ترسیم شده است.

او افزود: در این روش جدید که برنامه طبق آن نوشته شد، از روش مشارکتی استفاده کردیم. در این روش که مدل نوین برنامه ریزی و بودجه نویسی است از نظرات متخصصان امر، دانشگاهیان و مجریان برنامه متشکل از کارشناسان شهرداری و شورای شهر استفاده شد.

بهشتی یادآور شد: نکته جالب دیگر در تدوین این برنامه هزینه پایین نگارش آن بود، اگر می خواستیم این برنامه را به شرکت های مشاور بدهیم باید هزینه های میلیاردی صرف آن می شد ولی در این روش هزینه ها بسیار کاهش یافت.

او با اشاره به اینکه این برنامه راهبردی و مهم پنج ساله توسط شورای شهر تبریز، در ۱۰ دی تصویب شد، گفت: امیدوارم این روز را به عنوان روز برنامه در شهرداری نامگذاری کنند. برنامه پنج ساله در قالب برنامه چشم انداز ۱۲ ساله تدوین شده است و سلیقه زدایی اصلی ترین رویکرد این برنامه است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات