نامگذاری ایستگاه آتش نشانی به نام سردار شهید سلیمانی

نامگذاری ایستگاه آتش نشانی به نام سردار شهید سلیمانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات