بررسی کارنامه کمیته امداد در حوزه مسکن

دالوند گفت: در حال حاضر در کل کشور در سال جاری کمیته امداد ۱۰۰ هزار خدمت مرتبط با مسکن در حوزه‌های مختلف ساخت مسکن، تعمیرات مسکن، بازسازی و بهسازی و برخی دیگر از خدمات ارائه می‌دهد که از این تعداد ۵۳ هزار خدمت در زمینه ساخت مسکن است. مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد ادامه‌داد: در خراسان‌جنوبی نیز در حال حاضر در زمینه مسکن هفت هزار و ۵۰۰ خدمت در حوزه‌های مختلف ساخت و تعمیرات و بهسازی به مددجویان ارائه می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات