برگزاری جلسه تطبیق آمار برداری دور سوم در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت ، نشست مشترک حوزه حفاظت و مطالعات با حضور معاون حفاظت وبهره برداری و مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب ، جمعی از مدیران و کارشناسان امور منابع آب شهرستانها و حوزه ستادی و نیز مشاورین اجرایی طرح آمار برداری، در محل سالن جلسات شرکت تشکیل گردید.

این نشست به منظور بررسی نتایج آماربرداری دور سوم و تطبیق این داده ها با اطلاعات بانک حفاظت و بهره برداری منابع آب استان  برگزار گردید ، درابتداء گزارشی از عملکرد تطبیق اطلاعات اشاره شده توسط مشاور ناظر ارائه گردید که بر این اساس بالغ بر 95 درصد نتایج آماربرداری  با بانک اطلاعاتی حوزه حفاظت وبهره برداری مطابقت داده شده است و بنا بر اعلام مشاور طرح باقیمانده کار نیز ظرف مدت دو هفته آینده انجام خواهد شد ، در این جلسه مرادی معاون حفاظت وبهره بردای  و وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب از تلاش و پیگیری کلیه مدیران وکارشناسانی که در انجام آمار برداری سراسری دور سوم مشارکت داشته اند قدردانی نمودند ، لازم به ذکر است نتایج آمار برداری در قالب بیلان منابع آب استان ،مبنای تصمیم گیری در برنامه ریزیهای مصارف آب در بخشهای مختلف استان قرار می گیرد.

.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات