آخرین نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام‎‌نامه بازرسی فنی تجهیزات...

آخرین نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام‎‌نامه بازرسی فنی تجهیزات...

آخرین نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام‌نامه بازرسی فنی صنعت برق درتاریخ 10 دیماه سال‌جاری در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) پژوهشگاه نیرو با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، ساتکاب، سندیکای برق و همکاران مرکز آبانیرو برگزار گردید.
تدوین نظام‎‌نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق با هدف ایجاد سازوکاری مناسب جهت اطمینان از اجرای استانداردها و سامان‌دهی نظام‌مند به مقوله بازرسی فنی در سطح صنعت برق در تعامل مثبت و سازنده با نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دستور کار دفتر مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق قرارگرفت.
در این نشست در خصوص نهایی نمودن مفاد مندرج در این نظام‌نامه بحث و تبادل نظر‌صورت پذیرفت و نظام‌نامه "بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق" مورد تأیید قرارگرفت.
در ادامه مقرر شد آخرین ویرایش نظام‌نامه جهت جمع بندی ارائه گردد و مراحل مربوط به گردش کار ابلاغ نظام‌نامه در دست اقدام قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات