بررسی سانحه پرواز ۷۵۲ با حضور متخصصان ایرانی و اوکراینی

بررسی سانحه پرواز ۷۵۲ با حضور متخصصان ایرانی و اوکراینی

اولین جلسه مشترک کارگروه بررسی سانحه پرواز ۷۵۲ با حضور تیم بررسی سانحه ایرانی و اوکراینی در سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات