شایعه برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی هیچ منطقی ندارد

شایعه برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی هیچ منطقی ندارد

وی همچنین درباره رمزگشایی و دانلود اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین اینترنشنال با کمک کشورهای سازنده بدنه و موتور و کشورهای ثبت کننده و مالک این هواپیما گفت: همه اطلاعات و بررسی‌ها براساس مقررات ایکائو و انکس ۱۳ سازمان بین المللی هوانوردی با حضور تمام کشورها و با محوریت سازمان هواپیمایی کشوری ایران انجام خواهد شد و ما از همان زمان اطلاع از وقوع حادثه، به همه کشورهای ذینفع اطلاعات لازم را داده‌ایم و اکنون نوبت این کشورهاست که به ما پاسخ دهند که البته تاکنون تعداد زیادی ازا ین کشورها اعلام آمادگی کرده‌اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات