احداث ۴۷۰ واحد مسکونی طی سه سال

احداث ۴۷۰ واحد مسکونی طی سه سال

تاکنون تفاهم‌نامه همکاری احداث مسکن با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان، با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای احداث ۲۰۰ هزار مسکن کارگران و بازنشتسگان و با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی سه سال به امضا رسیده است. وزیر راه و شهرسازی نیز در بخشی از مراسم امضای آن تفاهم نامه از عملیاتی شدن و آغاز به احداث ۱۱۰ پروژه مسکونی در اجرای طرح اقدام ملی با حضور رییس جمهوری خبر داد و در بیان ویژگی‌های تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و وزارت دفاع، توضیح داد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای تامین بخشی از مسکن نیروهای مسلح، کاری متفاوت است و در چهارچوب‌ ضوابط و مقررات با دستور مقام معظم رهبری نسبت به احداث مسکن در اراضی خود نهادها و وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. بر اساس این تفاهم نامه مقرر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات