سقوط بوئینگ ۷۳۷ قطعاً علت فوق‌سری و نظامی ندارد/‌ بروز نقص فنی برای سالم‌ترین هواپیما‌ هم ممکن است

یک خلبان سابق بوئینگ با بیان اینکه مرجع صالح رسیدگی به یک سانحه، کمیسیون بررسی سانحه آن کشور است، ادعای برخورد موشک با بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را رد کرد و گفت: سانحه و نقص فنی برای هر هواپیما حتی سالم‌ترین هواپیما هم دور از ذهن نیست.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات