نوار حافظه و مکالمات خلبان سالم است/ درباره پرداخت ارزی یا ریالی خسارت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود

نوار حافظه و مکالمات خلبان سالم است/ درباره پرداخت ارزی یا ریالی خسارت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود

مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشور گفت: در جلسه‌ای که با کمیسیون سوانح کشوری داشتیم آنها هم تایید می‌کنند که اطلاعات جعبه سیاه و مکالمات خلبان سالم است. حسن رضایی درباره اقدامات انجام شده در خصوص بررسی سانحه سقوط هواپیمایی اوکراینی گفت: ما امروز صبح کارمان را در دو مقوله شروع کردیم یک جلسه امنیتی برای حضور اوکراین برگزار کردیم، جلسه دیگر نیز جلسه تخصصی برای نحوه بررسی و دانلود جعبه سیاه بود. رضایی با اشاره به اینکه سوخت اضافی نیز به هواپیما منتقل شد، ادامه داد: ازآنجا که تعداد مسافر و بار از وزن مجاز برای تیک‌اف هواپیما بالاتر بوده است و یا باید سوخت تخلیه می‌شد یا مسافر یا بار تخلیه شود که خلبان در این زمان تصمیم می‌گیرد مقداری از بار مسافران را پیاده کرده تا هواپیما به وزن مجاز برسد که این موضوع باعث تاخیر شده بود. وی درباره پرداخت خسارت نیز گفت: ما پیمان‌های ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات