توسعه‌ همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و شرکت شهرک های صنعتی

توسعه‌ همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و شرکت شهرک های صنعتیتوسعه‌ همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و شرکت شهرک های صنعتی


ساخت و ساز در شهرک های صنعتی باید بر اساس ضوابط و قوانین سازمان نظام مهندسی باشد و تعامل و همکاری دوسویه باید در اولویت قرار گیرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان، مجید ثاقبی در نشست هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مدیران شرکت شهرکهای صنعتی با بیان این مطلب، اظهار داشت : بر اساس قانون ، ارائه خدمات فنی و مهندسی به لحاظ طراحی و نظارت بر ساختمان های غیر دولتی باید توسط مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود و  این مهم بطور ویژه در دستور کار‌ قرار گیرد .

رئیس سازمان افزود : باید الزام کنترل های خدمات فنی و مهندسی سازمان به صورت مستمر،  بر اساس معیارهای فنی و با رعایت کامل ضوابط ساخت و ساز در شهرک های صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد که این موارد درصورتجلسه فی مابین  به امضا رسیده است.

ثاقبی تاکید کرد : در این نشست  فرآیند و نحوه تسهیل اقدامات مورد بررسی قرار گرفت تا سرمایه گذاران بتوانند در کوتاه ترین زمان از خدمات فنی و مهندسی سازمان بهره گیری کنند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات