احداث ۴۷۰ هزار واحد مسکونی طی سه سال

تاکنون سه تفاهم نامه احداث مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان، با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکن نیروهای مسلح و با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران و بازنشستگان به امضا رسیده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات