اجاره بها در پاییز چقدر افزایش یافت؟

اجاره بها در پاییز چقدر افزایش یافت؟

۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۱. ۸درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰ درصد افزایش است. ۲ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۱.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات