توضیح روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درباره یک خبر

توضیح روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درباره یک خبر

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به دنبال انتشار خبری به نقل از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با عنوان: «لغو برنامه‌های پروازی پس از عملیات انتقام به عهده مرکز کنترل فضای کشور بود/ اختیار لغو یا تاخیر در پروازها به دلیل شرایط امنیتی را نداریم»، روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران جوابیه‌ای برای این رسانه ارسال کرد. همچنین در ساعات انجام عملیات انتقام و بر اساس دستورالعمل‌های موجود فیما بین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مبادی ذیربط، کلیه هماهنگی‌ها برای تمامی پروازهای عبوری و داخلی انجام شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات