برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های اطفای حریق در آبفار فیروزه

برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های اطفای حریق در آبفار فیروزه

با حضور کارشناسان و آبداران امور آبفار فیروزه، کارگاه آموزشی روش‌های اطفای حریق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این کارگاه آموزشی که با هدف آشنایی کارشناسان و آبداران روستایی امور آبفار فیروزه با وسایل اطفای حریق و آمادگی آنها در مواجهه با بروز آتش‌سوزی در تاسیسات برگزار شد، موارد لازم در هنگام مواجهه با این حوادث تشریح شد.

آموزش و آگاهی قبل از وقوع حریق موجب افزایش کارایی افراد در مواجهه با حریق و کاهش خطا و جلوگیری از تلفات انسانی و مالی می گردد.

در ادامه حاضران، آموزش‌های لازم در خصوص نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی و چگونگی مواجهه با انواع آتش سوزی‌ها را به صورت عملی فرا گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات