۷۳۷ مکس توسط دلقک‌ها طراحی شده و توسط میمون‌ها نظارت شده است!

۷۳۷ مکس توسط دلقک‌ها طراحی شده و توسط میمون‌ها نظارت شده است!

انتتشار بیش از ۱۰۰ صفحه از پیام‌های داخلی شرکت بوئینگ به بحرانی تازه برای این شرکت تبدیل شده است. در برخی از این پیام‌ها کارکنان شرکت سازمان نظارت بر هوانوردی آمریکا را به سخره گرفته‌اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات