شماری از پروازهای خارجی لغو شدند یا تاخیر دارند/ مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه تماس بگیرند/ توقف پروازها روزانه است

شماری از پروازهای خارجی لغو شدند یا تاخیر دارند/ مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه تماس بگیرند/ توقف پروازها روزانه است

مدیر روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام با بیان اینکه در حال حال حاضر اکثر پروازهای خارجی از مبدا فرودگاه امام لغو شده یا با تاخیر مواجه است، گفت: مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه تماس بگیرند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات