تقدیر مهندس متولی زاده از همت کارشناسان صنعت برق برای طراحی مدل مطالعاتی به روز و یکپارچه شبکه سراسری انتقال و فوق توزیع

تقدیر مهندس متولی زاده از همت کارشناسان صنعت برق برای طراحی مدل مطالعاتی به روز و یکپارچه شبکه سراسری انتقال و فوق توزیع

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات