افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت خدمات شهری برای مقابله با آبگرفتگی های احتمالی

افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت خدمات شهری برای مقابله با آبگرفتگی های احتمالی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات