ساخت آجر ضد موج توسط دانشجوی ایرانی

ساخت آجر ضد موج توسط دانشجوی ایرانی

به گزارش اخبار ساختمان، شبنم کیکاوس با تشریح اختراع خود در حوزه معماری و انرژی گفت: پوشش آجر توسط یک پلیمر رسانا به روش پلیمریزاسیون باعث افزایش خواص جذب و انعکاس امواج مضر الکترومغناطیس در ناحیه ریزموج و انعکاس این امواج در ناحیه فروسرخ می‌شود. این دانشجوی کارشناسی ارشد معماری انرژی افزود: این آجر یک کامپوزیت دو رویکرده است که باعث بهبود صرفه جویی انرژی در ساختمان و تصفیه امواج مضر محیط زیست و مانع از ورود اشعه‌های مضر به داخل ساختمان می­شود. کیکاوس به روش تهیه و پوشش آجری این محصول که روشی بسیار ساده و ارزان قیمت است اشاره کرد و افزود: این آجر پوشش داده شده با پلیمر رسانا به افزایش انعکاس نور خورشید در ناحیه IR کمک می‌کند و نتایج آنالیز DRS گواهی بر این موضوع بود. این اختلاف نشان می‌دهد که این کامپوزیت و پوشش آجر با پلیمر رسانا به عنوان روشی پر آتیه و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات