ضرورت حضور شهرداری گرگان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تاکید شد

ضرورت حضور شهرداری گرگان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تاکید شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات