بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از بازارچه دائمی صنایع دستی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر گرگان از بازارچه دائمی صنایع دستی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات