جلسه مشترک شهرداران استان با معاونین هماهنگی

جلسه مشترک شهرداران استان با معاونین هماهنگی

جلسه مشترک شهرداران استان با معاونین هماهنگی امورعمرانی. مدیران کل شهری وشوراها و مدیران عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان و یزد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات