کانال و آدرس های اطلاع رسانی در رسانه های مجازی

عنوان:کانال و آدرس های اطلاع رسانی در رسانه های مجازی

با توجه به فعالیت های متعدد در فضاهای مجازی در کانال ها و آدرسهای منسوب به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه بدین وسیله به اطلاع می رساند صرفا کانال اطلاع رسانی و آدرس اینستاگرامی ذیل علاوه بر سایت اصلی متعلق به سازمان بوده و کانال ها،سایت ها و آدرس های انیستاگرامی دیگر تحت هر عنوان و دارای هر مطلبی مورد تایید سازمان نمی باشد.پرواضح است سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه حق پیگیری قضایی مطالب متفرقه تحت نام این سازمان از رسانه های مختلف را برای خود محفوظ می داند.

1-آدرس کانال تلگرامی روابط عمومی (t.me/kshceo)

2-آدرس اینستاگرامی (kshceo.ir)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه یک انجمن در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات