انتشار سومین شمارۀ دیجیتالی نشریه زنگ، پیاپی 75، زمستان 1397

فصلنامه زنگ با قدمتی نزدیك به بیست سال دیر زمانی است كه جایگاه پایدار و یگانه‌ای در بین محققان، كارشناسان، دانشجویان و علاقمندان به مباحث خوردگی داشته و دارد. انجمن‌خوردگی ایران در طی این چندین سال و علیرغم تمامی كاستی‌ها حداكثر مساعی و اهتمام خود را به‌عمل آورد تا چاپ كاغذی فصلنامه ادامه یافته و بتواند جایگاه خود را درآرشیوهای فنی مشتاقان حفظ نماید. علی‌رغم این مهم، در تصمیم و اقدامی بسیار سخت و سرنوشت‌ساز و با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاكم بر بازار كسب و كار حامیان فصلنامه زنگ، انجمن خوردگی ایران ادامه چاپ كاغذی فصلنامه زنگ را متوقف نموده و بنابر رسالت ذاتی خود در ترویج و بروزرسانی مباحث خوردگی، به انتشار دیجیتالی فصلنامه در تارنمای انجمن بصورت رایگان اكتفا می‌نماید. از سوی دیگر ادامه ارتباط بین انجمن، اعضای حقیقی، حقوقی و علاقمندان و ارایه آخرین اخبار و دستاوردهای تحقیقاتی و صنعتی از دیگر عوامل تاثیر‌گذار در ادامه چاپ به‌صورت دیجیتالی فصلنامه بوده است. اما چاپ دیجیتالی فصلنامه فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از مزایای بی‌بدیل دنیای دیجیتال است. امكان دسترسی به شماره‌های قبل كه به تدریج در تارنمای انجمن قرار خواهد گرفت و همچنین امكان جستجو، یافتن آسان‌تر مباحث و امكان دسته‌بندی مقاله‌ها با موضوعات مشترك بخشی از خدماتی است كه امیدواریم قسمتی از مزایای دنیای دیجیتال را در دسترس تمامی عزیزان قرار دهد. ناگفته پیداست كه این اقدام ناشی از شرایط فعلی بوده و امیدواریم با بهبود اوضاع مجددا نسخه چاپ كاغذی فصلنامه را در معرض دسترسی علاقمندان قرار دهیم. به امید آن روز از اینكه همچنان فصلنامه زنگ را می‌بینید، می‌خوانید و نقد می‌كنید سپاسگزاریم. سومین شماره دیجیتالی نشریه زنگ، پیاپی 75، زمستان 1397 را از آدرس اینترنتی زیر ملاحظه و دریافت نمائید. http://www.ica.ir/download.aspx?id=eBvYv7QELroVEsk5eYctIQ%3d%3d

لینک اصل خبر در سایت انجمن خوردگی ایران

    منبع خبر

    انجمن خوردگی ایران

    انجمن خوردگی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات