راه اندازی سیستم گزارش مکانیزه ارقام (سیگما) در برق منطقه ای اصفهان

راه اندازی سیستم گزارش مکانیزه ارقام (سیگما) در برق منطقه ای اصفهان

راه اندازی سیستم گزارش مکانیزه ارقام (سیگما) در برق منطقه ای اصفهان

سیستم گزارش مکانیزه ارقام (سیگما) در ایستگاه های انتقال شرکت برق منطقه ای اصفهان نصب و راه اندازی و بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان علی اسلامی معاون بهره برداری این شرکت عنوان کرد : پروژه تجهیز ایستگاه های انتقال از نوع کانونشنال به سیستم HMI در راستای جلوگیری از خطای انسانی در ایستگاه های انتقال برق منطقه ای اصفهان اجرا گردید.

مهندس اسلامی افزود: يکي از اهداف اصلي اتوماسيون سازي در همه صنايع ، کم کردن درصد خطای انسانی و جايگزينی فرایند های سیستمی بجای فرايند هاي سنتي است که در این راستا سيستم HMI از طريق تجهيزات موجود سيستم اسکاداي ديسپاچينگ ، امکانات اجمالي معادل با سيستم هاي SMS را براي اپراتور ايستگاه ها فراهم مي سازد.

معاون بهره برداری در ادامه توضیح داد: از مزایای این طرح جایگزین شدن نرم افزار بجای فرم Log-sheet در راستای افزایش دقت ثبت ارقام و صرفه جویی در هزینه های چاپ فرم ها و همچنین وقت اپراتور است که قبلا بصورت دستی انجام می گرفت.

وی در پایان اذعان داشت : با این وجود ، مسئوليت اپراتور صحت سنجي مقادير ثبت شده ، کنترل هشدارهاي Off-Limit شدن مقادير و ثبت دستي مقاديري همچون جریان و ولتاژ شارژ ها ، دمای ترانس و شرایط جوی می باشد که هنوز اتوماسيون سازي نشده اند.


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات