شرکت توزیع نیرو برق غرب مازندران دارای پرسنل متنوع ، متعهد و متخصص است

شرکت توزیع نیرو برق غرب مازندران دارای پرسنل متنوع ، متعهد و متخصص است


به گزارش روابط عمومی ضیاء الدین فخری مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی شرکت توانیر و هیات همراه طی جلسه ای که در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران برگزار  شد ضمن بیان مسائل و موضوعات برجسته در حوزه منایع انسانی شرکت توانیر و شرکت های توزیع گفت: شرکت توزیع برق غرب مازندران از نیروهای متعهد، متنوع ومتخصص برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات درست و صحیح با داشتن اطلاعات دقیق و شفاف اتخاذ می گردد که می تواند بستری برای عملکرد مناسب باشد لذا شرکت ها باید در جهت صحت و دقت اطلاعات  ارسالی مراقبت داشته باشند. همچنین وی بر تناسب انجام وظایف با حوزه تخصصی تاکید کرد. وی همچنین تبادل اطلاعات به موقع و مستند با شرکت توانیر را باعث پویایی، بروز بودن و اطلاع از تصمیمات درباره شرکت های توزیع دانست.

مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران نیروی انسانی را سرمایه اصلی سازمان دانست و حمایت های انگیزشی از ایشان را باعث افزایش بازدهی فعالیت های سازمان خاطرنشان کرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه غرب مازندران جزو مناطق توریستی می باشد و هزینه های معیشت بالا

می باشد پرداخت حقوق متناسب و به موقع به همکاران از دغدغه های اصلی شرکت می باشد.

مهندس فرح زاد افزود: رعایت مسایل ایمنی و بروز حوادث و اتفاقات نیز ارتباط مستقیمی با مسایل انگیزشی و مالی دارد. ایشان با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم در کار و کاهش حوادث ناشی از خطای انسانی  را آموزش دانست گفت: در سالهای اخیر موضوع آموزش با جدیت دنبال شد و هرساله بر تعداد آموزش دیدگان در قالب نیروهای رسمی، شرکتی و پیمانکاری افزوده شد.  همچنین ایشان بر عدالت در استخدام تاکید کرد و گفت: بکارگیری نیروهای جدید بر اساس بومی بودن، شرکت در آزمون استخدامی  و مصاحبه های تخصصی می باشد. وی با تاکید بر لزوم توجه تنبیه و تشویق پرسنل گفت: ما سیستم تشویق و تنبیه را در مورد همکاران بطور متوازن به اجرا درآوردیم.

داریوش خزایی معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران: فعالیت های روبه پیشرفتی در مورد همکاران درحال خدمت ، بازنشستگان و بانوان در این شرکت انجام شده است. دیدار با بازنشستگان، تهیه تجهیزات پزشکی برای همکاران بازنشسته، تجلیل از بانوان نمونه، دیدار با همکاران حادثه دیده و .... را از جمله این موارد نام برد.

در پایان گزارشات مربوط به حوزه منابع انسانی ارائه گردید و همکاران مسایل و مشکلات خود را مطرح و به سوالات پاسخ داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات