عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد: استفاده غیرمسکونی از خانه ها در منطقه ۲

به گزارش اخبار ساختمان، «مجید فراهانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران این مطلب را در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا و هنگام دفاع از تصویب طرح «ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی» بیان کرد. در نهایت اعضای شورای شهر با ۱۷ رای، طرح «سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند» تصویب شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات