رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تغییر کرد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تغییر کرد

انتخابات هیات رئیسه سال دوم هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات