مسئول توقف پروازهای مسافری کیست؟/ نقش سازمان هواپیمایی کشوری در پاکسازی آسمان

مسئول توقف پروازهای مسافری کیست؟/ نقش سازمان هواپیمایی کشوری در پاکسازی آسمان

بر اساس ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری مسئول ایجاد محدودیت برای انجام پروازها در شرایط امنیتی یا نظامی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات