رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران تغییر کرد

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران تغییر کرد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تغییر کرد و سعید سعیدیان جایگزین محمد طاهری شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات